Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00
Poczytalnia - Centrum Komunikacyjne
Sala Widowiskowa, 2 piętro,
ul. Tadeusza Kościuszki 8a

Wykłady

Seminarium z Barrym Kingiem: Wracając do fundamentu ewangelii i jej mocy

18 mar 2011Ekspozycja Rzym 1:16-17Rzym 1:16-17Barry King
18 mar 2011O czym jest Ewangelia? Ewangelia jest o osobie.Ef 1:1-14Barry King
18 mar 2011O czym jest Ewangelia? Ewangelia jest o wykupieniu.Ef 1:1-14Barry King
18 mar 2011O czym jest Ewangelia? Ewangelia jest o postanowieniu.Ef 1:1-14Barry King

Warsztaty hermeneutyczno-homiletyczne

17 wrz 2016Czym jest głoszenie Słowa?nd.Geoff King
17 wrz 2016Jak interpretować tekst Pisma?nd.Geoff King
17 wrz 2016Jak przygotować kazanie?Łk 15Geoff King
5 lis 2016Doktrynalna zgodnośćnd.Keith Johns
5 lis 2016Forma przekazund.Keith Johns
5 lis 2016Boski autorytetnd.Keith Johns
5 lis 2016Waga zwiastowaniand.Keith Johns
8 kwi 2017Duch Święty w przygotowywaniu kazaniand.Geoff King
8 kwi 2017Dzieje Apostolskie 17 – Paweł w AtenachDz 17Geoff King
8 kwi 2017Głoszenie z 1 i 2 Księgi Samuela1-2 SmGeoff King
14 paź 2017Ucząc się od najlepszego kaznodziei na świecieMt 5-7Keith Johns
14 paź 2017Głoszenie w oparciu o większe fragmenty PismaJob; Jan 3-4; Mk 10Keith Johns
14 paź 2017Zwiastowanie Słowa w trudnych czasach1 Krl 22Keith Johns