Nabożeństwa

Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00
Poczytalnia - Centrum Komunikacyjne
Sala Widowiskowa, 2 piętro,
ul. Tadeusza Kościuszki 8a

Czy mogę was odwiedzić?

Jak najbardziej. Wszyscy są bardzo mile widziani.

Nasze nabożeństwa mają otwarty charakter. Każdy może do nas przyjść. Nie wymagamy od gości aktywnego zaangażowania w nabożeństwo. Można po prostu usiąść i być biernym obserwatorem. Dla naszych gości mamy przygotowany drobny upominek w postaci Nowego Testamentu. Po nabożeństwie zapraszamy na poczęstunek.

Jak wygląda nabożeństwo?

Nabożeństwo zboru Baptystów z Legionowa

Niedzielne nabożeństwo jest dla nas najważniejszym spotkaniem w ciągu całego tygodnia.

Nabożeństwo trwa około 60-75 minut i w jego trakcie:

  • CZYTAMY fragmenty Pisma Świętego. W chwili obecnej nabożeństwo zaczynamy od przeczytania kolejnego Psalmu. Czytamy też fragment Pisma, który będzie wyjaśniany podczas kazania.
  • ŚPIEWAMY różne pieśni chrześcijańskie, zarówno te stare jak i nowe. Naszym dążeniem jest żeby teksty pieśni były głębokie i zgodne ze Słowem Bożym. Z reguły w trakcie nabożeństwa śpiewamy od 5 do 7 pieśni.
  • MODLIMY SIĘ do Boga. Nasze modlitwy są spontaniczne, to znaczy, że modlimy się na głos własnymi słowami, ale w zgodzie ze Słowem Bożym. Dziękujemy Bogu za okazane dobro w ciągu tygodnia, wywyższamy Go za Jego wielkość, przynosimy nasze troski i prośby do niego. Nabożeństwo zaczynamy oraz kończymy modlitwą.
  • SŁUCHAMY kazania, które jest oparte na przeczytanym wcześniej fragmencie Pisma Świętego. Celem kazania jest wyjaśnienie tego fragmentu oraz pokazanie jak możemy to Słowo zastosować w naszym własnym życiu. Jest to najważniejszy element nabożeństwa. Kazanie zwykle trwa około 30 minut.
Poczęstunek po nabożeństwie

Po nabożeństwie nie rozchodzimy się od razu, ale staramy się spędzić ze sobą trochę czasu rozmawiając przy kawie, herbacie i ciastku. Od czasu do czasu jemy wspólny obiad.

Ubiór

Na nabożeństwo przychodzimy ubrani schludnie, skromnie i powściągliwie, pamiętając, że nie ludziom chcemy się pokazać i nie ludziom chcemy się podobać, ale Bogu. Nie ma jakiegoś oficjalnego wymogu, co do stylu ubrania.


Kawiarenka przy kaplicy Zboru Baptystów w LegionowieMiejsce dla dzieci przy kaplicy Kościoła Baptystycznego w Legionowie

Przebieg typowego nabożeństwa

Nabożeństwo zaczynamy od przywitania wszystkich. Następnie członek zboru czyta fragment Pisma Świętego oraz modli się modlitwą wynikającą z przeczytanego fragmentu.

Śpiewamy pieśni, po czym jest czas otwartej modlitwy. Każdy, kto chce może się pomodlić. (Modlimy się wyłącznie do Boga, to jest do Ojca, Syna i Ducha Świętego.) W tym czasie z reguły wywyższamy Boga i dziękujemy Jemu za Jego dobroć okazaną nam w Chrystusie.

Kolejna pieśń, po której jest czas na różne ogłoszenia oraz czas wspólnej modlitwy, podczas której przynosimy do Boga nasze prośby.

Śpiewamy kolejną pieśń, po której czytany jest fragment Pisma Świętego, który będzie podstawą kazania. Pastor modli się, po czym wygłasza kazanie, które też jest zakończone modlitwą.

Kończymy nabożeństwo pieśnią oraz błogosławieństwem.

Serdecznie zapraszamy.


Zobacz kalendarz wydarzeń