Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00
Poczytalnia - Centrum Komunikacyjne
Sala Widowiskowa, 2 piętro,
ul. Tadeusza Kościuszki 8a

Poznaj ewangelię

Przesłanie istoty chrześcijaństwa jest naprawdę całkiem proste — na tyle proste, aby można je było streścić. Jest to przesłanie z Biblii o Bogu i jego Synu, Jezusie. Jest ono o życiu i śmierci, oraz o wyborze, przed którym wszyscy stajemy.

Krzyż

Ewangelia to inaczej dobra nowina o zbawieniu jakie jest w Jezusie Chrystusie, Bożym Synu. Ta dobra nowina jest skierowana do nas. Bóg przez ewangelię daje nam zbawienie. Ale czym jest to zbawienie?

Zbawienie to najprościej mówiąc ratunek. Czyli Bóg przez ewangelię udziela nam pomocy. Bóg jest ratownikiem, który ratuje nasze życie. A ratuje nasze życie, ponieważ jest ono w niebezpieczeństwie. Jest ono zagrożone z powodu naszego nieposłuszeństwa Bogu.

Otóż Bóg zapowiedział dzień naszego sądu. (Nie wiemy kiedy się to stanie, ale ten dzień nieuchronnie się zbliża.) Na tej rozprawie stanie każdy z nas. I każdy z nas odpowie przed Bogiem za wszystko co uczyniliśmy. Każdy z nas odpowie za swoje własne uczynki, myśli, pragnienia czy dążenia. Każdy z nas odpowie za nasze własne zaniedbania i zaniechania względem Boga oraz względem naszych bliźnich. Czyli każdy z nas odpowie za nieposłuszeństwo Bogu. A nieposłuszeństwo, czyli złamanie Bożego moralnego prawa jest traktowane przez Boga jak najgorsze przestępstwo. To przestępstwo to inaczej grzech. Karą za grzech jest śmierć, wieczne potępienie, piekło. A ponieważ wszyscy zgrzeszyli dlatego wszyscy zmierzają do piekła na wieczną śmierć, na wieczne oddzielenie od Boga.

Powszechne jest przekonanie, że poprzez nasze dobre uczynki możemy się uratować i uniknąć piekła. Tyle że jest to błędne przekonanie. Sprawiedliwość nie działa na zasadzie: „zrobiłem coś złego to dla równowagi teraz zrobię coś dobrego i w ten sposób uniknę kary”. Jeśli ktoś zamorduje człowieka to oczekujemy, że taka osoba otrzyma sprawiedliwą karę za swój czyn. A gdyby sędzia powiedział mordercy, żeby dla uniknięcia kary ten poszedł i zrobił kilka dobrych uczynków to taki wyrok uznalibyśmy za kpinę ze sprawiedliwości. Dlatego nasze dobre uczynki nie mogą nas uratować od sprawiedliwej kary za nasze grzechy. Tam gdzie jest przestępstwo sprawiedliwość wymaga kary, wymaga zadośćuczynienia. Tym samym nie możemy zrobić nic, żeby poprzez nasze starania czy wysiłki uniknąć odpowiedzialności przed Bogiem za nasze przestępstwa.

Dlatego potrzebujemy ratunku. Dlatego potrzebujemy zbawiciela. Bóg mówi nam, że tym ratunkiem od piekła jest Boży Syn, Jezus Chrystus. Bóg mówi nam, że Jezus z Nazaretu, który jest Chrystusem, uczynił wszystko co jest potrzebne, aby nas uratować przed piekłem i zapewnić nam życie wieczne w Bożej obecności. Jezus, w przeciwieństwie do nas, był bez grzechu. Jego życie było wyrazem doskonałego posłuszeństwa Bogu, którego tak bardzo nam brakuje. Z naszego powodu, a raczej z powodu naszego grzechu, Jezus dobrowolnie przyjął na siebie karę, która należała się nam. Dlatego został ukrzyżowany. Dlatego też Jezus umarł na krzyżu. Ale też, żeby być naszym Zbawcą, Jezus trzeciego dnia zmartwychwstał, zgodnie z tym, co było o Nim zapowiedziane przez proroków, i wstąpił do nieba, aby zasiąść na tronie jako Pan. Tam pełni funkcję pośrednika pomiędzy Bogiem i człowiekiem.

Więc Chrystus uczynił wszystko dla naszego zbawienia. A jak to zbawienie może stać się twoim udziałem? Jak możesz otrzymać zbawienie? Ponieważ na zbawienie nie możemy ani zapracować czy w jakikolwiek sposób zasłużyć dlatego Bóg daje je nam za darmo. To jest jego dar dla nas. Tym darem jest Boży Syn, Jezus Chrystus. On jest zbawieniem. On jest Zbawicielem. Ale żeby Jezus Chrystus stal się naszym zbawieniem i Zbawicielem to potrzebne jest zaufanie Jemu, które prowadzi do poddania się Jemu i Jego nauczaniu. Jeśli Jezus zrobił wszystko dla naszego zbawienia i jest on pośrednikiem między Bogiem a człowiekiem, to jeśli pragniesz zbawienia to zaufaj i daj się poprowadzić Jemu. A gdy zaufasz Jemu to otrzymasz zbawienie.

16 Bóg bowiem tak bardzo ukochał świat, że dał swego Jedynego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. 17 Bóg nie posłał swego Syna na świat, aby wydał On na świat wyrok, lecz aby świat został przez Niego zbawiony. 18 Ten, kto wierzy w Niego, nie stanie przed sądem; lecz na tym, kto nie wierzy, już ciąży wyrok, ponieważ odmówił wiary w imię Jedynego Syna Bożego. [Ewangelia Jana 3]

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego, co Chrystus uczynił dla naszego zbawienia i jak możesz je otrzymać, to zachęcamy do skontaktowania się z nami.