Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00
Poczytalnia - Centrum Komunikacyjne
Sala Widowiskowa, 2 piętro,
ul. Tadeusza Kościuszki 8a

Kwalifikacje starszych - część 3

23 czerwca 2024

Andrzej Kempczyński
1 Tym 3:2-7; Tyt 1:6-9