Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00
Poczytalnia - Centrum Komunikacyjne
Sala Widowiskowa, 2 piętro,
ul. Tadeusza Kościuszki 8a

"Kuchnia" apostoła Pawła

19 maja 2024

Andrzej Kempczyński
Kol 4:7-18