Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00
Poczytalnia - Centrum Komunikacyjne
Sala Widowiskowa, 2 piętro,
ul. Tadeusza Kościuszki 8a

Ale ty poszedłeś za moją nauką ...

7 kwietnia 2024

Marek Głodek
2 Tym 3:10-17