Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00
Poczytalnia - Centrum Komunikacyjne
Sala Widowiskowa, 2 piętro,
ul. Tadeusza Kościuszki 8a

Śmierć, która prowadzi do życia

31 marca 2024

Andrzej Kempczyński
Izaj 53