Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00
Poczytalnia - Centrum Komunikacyjne
Sala Widowiskowa, 2 piętro,
ul. Tadeusza Kościuszki 8a

Nie bądź bierny wobec fałszywej nauki

17 marca 2024

Andrzej Kempczyński
Kol 2:16-23