Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00
Poczytalnia - Centrum Komunikacyjne
Sala Widowiskowa, 2 piętro,
ul. Tadeusza Kościuszki 8a

Postępowanie wynikające z wiary w Chrystusa

10 marca 2024

Andrzej Kempczyński
Kol 2:6-15