Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00
Poczytalnia - Centrum Komunikacyjne
Sala Widowiskowa, 2 piętro,
ul. Tadeusza Kościuszki 8a

Czy zbawienie można utracić? - część 2 - Przymierze

4 luty 2024

Andrzej Kempczyński
n.d.