Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00
Poczytalnia - Centrum Komunikacyjne
Sala Widowiskowa, 2 piętro,
ul. Tadeusza Kościuszki 8a

Czy zbawienie można utracić? - część 1

28 stycznia 2024

Andrzej Kempczyński
Kol 1:21-23