Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00
Poczytalnia - Centrum Komunikacyjne
Sala Widowiskowa, 2 piętro,
ul. Tadeusza Kościuszki 8a

Więcej Chrystusa!

14 stycznia 2024

Andrzej Kempczyński
Kol 1:9-12