Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00
Poczytalnia - Centrum Komunikacyjne
Sala Widowiskowa, 2 piętro,
ul. Tadeusza Kościuszki 8a

Zbawca, Chrystus, Pan, potomek Dawida

24 grudnia 2023

Andrzej Kempczyński
Łk 2:1-21