Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00
Poczytalnia - Centrum Komunikacyjne
Sala Widowiskowa, 2 piętro,
ul. Tadeusza Kościuszki 8a

Jak Duch Święty uświęca uczniów Chrystusa?

26 listopada 2023

Andrzej Kempczyński
Jan 14:15-26