Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00
Poczytalnia - Centrum Komunikacyjne
Sala Widowiskowa, 2 piętro,
ul. Tadeusza Kościuszki 8a

Prowadzenie nowego życia

5 listopada 2023

Andrzej Kempczyński
Rzym 6:3-4