Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00
Poczytalnia - Centrum Komunikacyjne
Sala Widowiskowa, 2 piętro,
ul. Tadeusza Kościuszki 8a

Będziecie święci, bo Ja jestem święty

8 października 2023

Andrzej Kempczyński
1 P 1:14-16