Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00
Poczytalnia - Centrum Komunikacyjne
Sala Widowiskowa, 2 piętro,
ul. Tadeusza Kościuszki 8a

Bóg jest święty

1 października 2023

Andrzej Kempczyński
Iza 6:1-7