Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00
Poczytalnia - Centrum Komunikacyjne
Sala Widowiskowa, 2 piętro,
ul. Tadeusza Kościuszki 8a

Śniadanie z Jezusem

17 września 2023

Andrzej Kempczyński
Jan 21:1-14