Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00
Poczytalnia - Centrum Komunikacyjne
Sala Widowiskowa, 2 piętro,
ul. Tadeusza Kościuszki 8a

Zbór potrzebuje lokalnych przywódców trzymających się ewangelii

13 sierpnia 2023

Andrzej Kempczyński
1 Kor 16:5-24