Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00
Poczytalnia - Centrum Komunikacyjne
Sala Widowiskowa, 2 piętro,
ul. Tadeusza Kościuszki 8a

Zmartwychwstanie umarłych

30 lipca 2023

Andrzej Kempczyński
1 Kor 15