Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00
Poczytalnia - Centrum Komunikacyjne
Sala Widowiskowa, 2 piętro,
ul. Tadeusza Kościuszki 8a

Abraham i Jezus

23 lipca 2023

Andrzej Kempczyński
1 Mojż 12:1-9