Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00
Poczytalnia - Centrum Komunikacyjne
Sala Widowiskowa, 2 piętro,
ul. Tadeusza Kościuszki 8a

Jezus w obliczu sytuacji beznadziejnych

2 lipca 2023

Bartosz Rodak
Mk 5:21-43