Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00
Poczytalnia - Centrum Komunikacyjne
Sala Widowiskowa, 2 piętro,
ul. Tadeusza Kościuszki 8a

Ponowne narodzenie

14 maja 2023

Andrzej Kempczyński
Jan 3:1-15