Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00
Poczytalnia - Centrum Komunikacyjne
Sala Widowiskowa, 2 piętro,
ul. Tadeusza Kościuszki 8a

Niegodne spożywanie Wieczerzy Pańskiej

7 maja 2023

Andrzej Kempczyński
1 Kor 11:17-34