Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00
Poczytalnia - Centrum Komunikacyjne
Sala Widowiskowa, 2 piętro,
ul. Tadeusza Kościuszki 8a

Wjazd Jezusa do Jerozolimy

2 kwietnia 2023

Jan Osiecki
Jan 12:12-26