Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00
Poczytalnia - Centrum Komunikacyjne
Sala Widowiskowa, 2 piętro,
ul. Tadeusza Kościuszki 8a

Dobrze człowiekowi nie dotykać kobiety(?) - część 2

12 marca 2023

Andrzej Kempczyński
1 Kor 7:8-24