Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00
Poczytalnia - Centrum Komunikacyjne
Sala Widowiskowa, 2 piętro,
ul. Tadeusza Kościuszki 8a

Darmowe zbawienie w Jezusie Chrystusie

19 lutego 2023

Andrzej Kempczyński
Rzym 6:23