Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00
Poczytalnia - Centrum Komunikacyjne
Sala Widowiskowa, 2 piętro,
ul. Tadeusza Kościuszki 8a

Kim jest Apollos? Kim jest Paweł?

8 stycznia 2023

Andrzej Kempczyński
1 Kor 3:1-9