Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00
Poczytalnia - Centrum Komunikacyjne
Sala Widowiskowa, 2 piętro,
ul. Tadeusza Kościuszki 8a

Wieczność Stwórcy

1 stycznia 2023

Andrzej Kempczyński
Hbr 1:10-12