Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00
Poczytalnia - Centrum Komunikacyjne
Sala Widowiskowa, 2 piętro,
ul. Tadeusza Kościuszki 8a

Słabość Pawła i moc Ducha Świętego

11 grudnia 2022

Andrzej Kempczyński
1 Kor 2:3-5