Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00
Poczytalnia - Centrum Komunikacyjne
Sala Widowiskowa, 2 piętro,
ul. Tadeusza Kościuszki 8a

Chrystus wyłączną chlubą apostoła Pawła

4 grudnia 2022

Andrzej Kempczyński
1 Kor 2:1-2