Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00
Poczytalnia - Centrum Komunikacyjne
Sala Widowiskowa, 2 piętro,
ul. Tadeusza Kościuszki 8a

Poważny problem wymaga zdecydowanego działania

27 listopada 2022

Andrzej Kempczyński
1 Kor 1:10-31