Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00
Poczytalnia - Centrum Komunikacyjne
Sala Widowiskowa, 2 piętro,
ul. Tadeusza Kościuszki 8a

"Ja jestem Pawła, a ja Apollosa"

20 listopada 2022

Andrzej Kempczyński
1 Kor 1:10-12