Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00
Poczytalnia - Centrum Komunikacyjne
Sala Widowiskowa, 2 piętro,
ul. Tadeusza Kościuszki 8a

Wstęp do 1 Listu do Koryntian

13 listopada 2022

Andrzej Kempczyński
1 Kor 1:1-9