Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00
Poczytalnia - Centrum Komunikacyjne
Sala Widowiskowa, 2 piętro,
ul. Tadeusza Kościuszki 8a

Apostoł Paweł w Koryncie

6 listopada 2022

Andrzej Kempczyński
Dz 18:1-18