Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00
Poczytalnia - Centrum Komunikacyjne
Sala Widowiskowa, 2 piętro,
ul. Tadeusza Kościuszki 8a

Apostoł Paweł i ewangelia

30 października 2022

Andrzej Kempczyński
Rzym 1:15-17