Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00
Poczytalnia - Centrum Komunikacyjne
Sala Widowiskowa, 2 piętro,
ul. Tadeusza Kościuszki 8a

Czy Bóg jest nam przeciwny?

23 października 2022

Andrzej Kempczyński
Rut 4:13-22