Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00
Poczytalnia - Centrum Komunikacyjne
Sala Widowiskowa, 2 piętro,
ul. Tadeusza Kościuszki 8a

Przypowieść o nieuczciwym zarządcy

9 października 2022

Aleksander Janus
Łk 16:1-13