Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00
Poczytalnia - Centrum Komunikacyjne
Sala Widowiskowa, 2 piętro,
ul. Tadeusza Kościuszki 8a

Spotkanie Boaza i Rut

18 września 2022

Andrzej Kempczyński
Rut 2:1-17