Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00
Poczytalnia - Centrum Komunikacyjne
Sala Widowiskowa, 2 piętro,
ul. Tadeusza Kościuszki 8a

Niech oni w nas będą jedno

14 sierpnia 2022

Andrzej Kempczyński
Jan 17:20-23