Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00
Poczytalnia - Centrum Komunikacyjne
Sala Widowiskowa, 2 piętro,
ul. Tadeusza Kościuszki 8a

Głód w Egipcie

7 sierpnia 2022

Andrzej Kempczyński
1 Mojż 41:53-57