Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00
Poczytalnia - Centrum Komunikacyjne
Sala Widowiskowa, 2 piętro,
ul. Tadeusza Kościuszki 8a

Nauka o Słowie Bożym: Autorytet i nieomylność Biblii

31 lipca 2022

Andrzej Kempczyński
n.d.