Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00
Poczytalnia - Centrum Komunikacyjne
Sala Widowiskowa, 2 piętro,
ul. Tadeusza Kościuszki 8a

Cud nad Jordanem

17 lipca 2022

Andrzej Kempczyński
Joz 3-4