Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00
Poczytalnia - Centrum Komunikacyjne
Sala Widowiskowa, 2 piętro,
ul. Tadeusza Kościuszki 8a

Niesamowita zachęta dla Bożego ludu

3 lipca 2022

Andrzej Kempczyński
Joz 2:22-24