Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00
Poczytalnia - Centrum Komunikacyjne
Sala Widowiskowa, 2 piętro,
ul. Tadeusza Kościuszki 8a

Nierządnica Rachab - niespodziewany sojusznik Bożego ludu

12 czerwca 2022

Andrzej Kempczyński
Joz 2:1-21