Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00
Poczytalnia - Centrum Komunikacyjne
Sala Widowiskowa, 2 piętro,
ul. Tadeusza Kościuszki 8a

Dobro Bożego ludu wymaga jego jedności

15 maja 2022

Andrzej Kempczyński
Joz 1:12-18