Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00
Poczytalnia - Centrum Komunikacyjne
Sala Widowiskowa, 2 piętro,
ul. Tadeusza Kościuszki 8a

Przygotujcie sobie prowiant na drogę

1 maja 2022

Andrzej Kempczyński
Joz 1:10-11