Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00
Poczytalnia - Centrum Komunikacyjne
Sala Widowiskowa, 2 piętro,
ul. Tadeusza Kościuszki 8a

Nowy przywódca Izraela

24 kwietnia 2022

Andrzej Kempczyński
Joz 1:1-9