Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00
Poczytalnia - Centrum Komunikacyjne
Sala Widowiskowa, 2 piętro,
ul. Tadeusza Kościuszki 8a

Co nam daje śmierć Jezusa Chrystusa?

15 kwietnia 2022

Andrzej Kempczyński
Jan 3:16