Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00
Poczytalnia - Centrum Komunikacyjne
Sala Widowiskowa, 2 piętro,
ul. Tadeusza Kościuszki 8a

Kiedy problem wydaje się duży, a Bóg wydaje się mały

27 marca 2022

Andrzej Asijuk
1 Król 18:45-19:4